sobota 18. června 2022

Smetanovy sady

Dnes se po Velkém a Malém Heulosu a po parku Gustava Mahlera podíváme na další jihlavský park. Oním parkem jsou Smetanovy sady, jimiž nás provede Barbie Extra s tváří Daya. Fotky jsou staršího data, pochází z července 2021. 

Park se nachází nedaleko centra a je celkem v žalostném stavu. V parku stojí barokně přestavěný původně hřbitovní kostel svatého Ducha z roku 1572, kolem kterého býval, nyní již dávno zrušený, městský hřbitov. Pohřbívání zde skončilo v roce 1868. Park byl pak založen roku 1891. Roku 2007 tu bylo umístěno pět nových moderních soch představujících disk, lože, drátokoš, clonu a lavičku.

Když se v padesátých letech stavěl s parkem sousedící Horácký zimní stadion (od roku 2019  CZ LOKO Aréna), byly při bagrování základů vykopány hromady hlíny včetně kostí z nebožtíků ze zrušeného městského hřbitova. Děti si kosti braly na hraní a běhaly s nimi po městě. Zemina včetně kostí se později odvážela na zasypání kamenolomu pod skálou jiného jihlavského hřbitova Kalvárie. Nyní na ostatcích nebožtíků stojí autosalon Opel.
V pozadí dřívějším názvem Horácký zimní stadion.  Od roku 2019 podle nového hlavního sponzora stadion přejmenován na CZ LOKO Aréna.

Kostel sv. Ducha

Socha Disk

Socha Drátokoš

Socha Lože

Socha Clona

Socha LavičkaStudenti jihlavských škol vyplnili některé pukliny v chodníku mozaikami ze skleněných a keramických  střepů. Stalo se tak v souvislosti s jihlavským projektem Inkubátor. Působí to tak, že když město nechce opravovat chodníky samo, zaonačí to tak, aby to byla kulturně inovační záležitost a nažene tam studenty umělecky zalepit praskliny. Naprostá většina puklin v parku však zůstala bez povšimnutí.